Ocenenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


Dňa 21. - 25.3.2010 sme sa úspešne zúčastnili 10. medzinárodného veterinárneho veletrhu v Brne-výstavisku ,v súťažnej kategorii jalovice vo veku 12 - 24 mesiacov.(nar.1.10.2008-30.9.2009).
Naše tri jalovice sa umiestnili na prvých troch miestach, s tým že cenu absolútneho víťaza ,,Národní vítez" získala jalovica z chovu p.Chytky(ČR , z tochto chovu sme nakúpili 11 ks jalovíc).


 


 narodená 31.1.2009  otec : Skovly Un Poco
                                    matka : Agsk Miss Redprogress 210322
narodená 16.1.2009 otec : Ostervang Thor P
                                   matka : Anežka Movis Pnarodená : 23.1.2009 otec : Ostervang Thor P
                                    matka :
Alexandra Movis PDňa 27.5.2009 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov sútaže Naj naše pole,slovenský chov. Za rok 2009 sme sa umiestnili na druhom mieste v kategórii chovu dojčiacich kráv.


    
Dňa 9. júna 2011 sme sa zúčastnili , v priestoroch kaštiela Cháteau Béla , slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Naj Naše pole, slovenský chov. Za rok 2010 sme sa umiestnili na prvom mieste v kategórii chovu dojčiacich kráv.


 

Dňa 31. 5 . 2012 sme sa úspešne zúčastnili 8. ročníka Naj Naše pole, slovenský chov v priestoroch kaštiela v Oponiciach Chateau Appony . Za rok 2012 sme sa umiestnili na druhom mieste v kateórii dojčiacich kráv.23 - 26. 8. 2012 sme sa zúčastnili Agrokomplex v Nitre (7.národná výstava HD) v kategórii
zástavový dobytok vo veku 6-8 mesiacov. Za kolekciu troch zástavových býkov sme získali 1. miesto.
 


Movis - AGRO, AK, spol s.r.o., Skalica
OCENENIA